2014-09-25

best life hack. ever. (a.k.a. en hemlighet som egentligen inte alls är en hemlighet utan en påminnelse om något som vi alla redan vet.)

 

alltså jag tänker mycket på det här med att göra grejer – och jag vet att jag inte är ensam. ni, vi –  alla – tänker på att göra nya grejer och att våga göra dem. man tänker på hur det kanske skulle vara att testa den där skolan, att bo i ett annat land eller bara hoppa på en kurs. och så slutar det med att man kanske inte alls gör det på grund av allt det där som tar över när man tänker på det närmare.

men jag kommer inte komma in. men jag har ju ett boende här. men jag kanske inte trivs. men det kommer inte gå bra. men jag känner ingen där. men jag kommer att misslyckas.

well – surprise! you’re right. du kommer inte komma in, få en lägenhet, trivas, lyckas, lära känna människor om du inte gör det. bra, då har vi det klarlagt.

nu, till the good stuff: mitt bästa råd och min bästa hemlighet som inte alls är en hemlighet utan en påminnelse eftersom vi alla egentligen vet det.

rådet är: BARA GÖR DET.

hemligheten (som inte är en hemlighet) är: SLUTA GÖRA DET OM DET INTE ÄR NAJS. MAN FÅR ÄNDRA SIG.

alltså: viktigt att komma ihåg – och dra nytta av – att vi är födda med såna jäkla privilegium. vi kan liksom välja utbildning, hoppa av, välja vad vi ska jobba med, bestämma vart vi vill åka på semester, byta jobb, fucka upp hela skiten och ändå klara oss helt okej. strunta inte i de här möjligheterna. sök in till den där skolan, kom inte in, sök in till en annan skola, gå där, hata det, sluta göra det, hamna på ett skitjobb du inte tror du vill ha, råka träffa fantastiska människor, låt livet ta en vändning, lev lycklig i alla dina dagar. till exempel. ELLER gör inget av det där, låt livet ha sin gilla gång i ett tryggt och inrutat liv och settle for it (det är också okej). men alltså ÅNGRA ALDRIG NÅNTING – speciellt inte det som du aldrig testade.

efter gymnasiet trodde jag att jag skulle hamna i typ new york och bli artist eller nåt, men istället tog ju livet en helt oväntad vändning och jag blev kär, flyttade till en (inte fullt lika stor) svensk mellanmjölksstad, flyttade ihop, gjorde slut, drog till frankrike ett år osv. tänk vilken utstakad bana livet hade varit om man hade hamnat i new york sådär utan ansträngning när man var 18 bast. näe.

när jag var klar med min kandidatexamen hade jag egentligen tänkt att nä, nu har jag rest och vill vara hemma i stockholm ett tag, men kom in på berghs internationella program och bara jaha tre år i san francisco????? då fick man ju liksom påminna sig själv *ding ding ding* om den där hemligheten som inte är en hemlighet: gör det. om det är najs: fortsätt göra det. om det inte är najs: sluta göra det. stockholm ska ingenstans.

jag skriver det här som påminnelse till er som funderar och velar och är rädda, men också till mig själv eftersom jag själv såklart hamnar i de där tankarna (väldigt lätt och väldigt ofta). funderar och velar tänker att kanske .. men jag vet liksom inte om jag vågar. då är det viktigt att plocka fram det här lifehacket. VÅGA. GÖR DET. om det är najs: FORTSÄTT. om det inte är najs: SLUTA.

iotherw

 

i’m thinking a lot about doing stuff – and i know i’m not alone. you, us – everyone – think about doing stuff and daring to do them. you think about how it would be attending that school, living in another country or just joining a course. and then it all ends up with not doing it at all because of all those thoughts taking over when thinking about it a little closer.

but i won’t get in. but i have an apartment here. but maybe i won’t like it. but it will go to hell. but i don’t know anyone there. but i will fail.

well – surprise! you’re right. you won’t get in, get an apartment, like it, succeed, get to know people if you don’t do it. good, so we’ve got that straightened out.

now, to the good stuff: my best advice and my best secret that isn’t a secret at all, but more of a reminder because we already know it.

the advice is: JUST DO IT.

the secret (that isn’t a secret at all) is: STOP DOING IT IF IT ISN’T NICE. YOU CAN CHANGE YOUR MIND.

important to remember – and to draw advantage from – is that we’re born with such damn privileges. we can choose what we want to study, flunk out of school, choose what we want to work with, make up where we want to go on vacation, switch jobs, fuck it all up and still manage alright. don’t ignore these opportunities. apply to that school, get rejected, apply to another school, attend it for a while, hate it, stop doing it, get a shitty job that you don’t think you want, accidentally meet fantastic people, let life take a turn and live happily ever after. for example. OR don’t do anything of that, keep on with life in a safe environment with no surprises and settle for it (that’s okay too). but DON’T EVER REGRET STUFF – especially the things you never did.

after high school i thought i would end up in new your as a singer or whatever, but life took a strange turn and i fell in love, moved to (not quite as big) swedish city, moved together with someone, broke up, moved to france for a year and so on. what an easy course life would have been if you’d just come to new york without any struggle when you were 18 years old. geez.

when i finished my bachelor i thought that i wanted to be in stockholm for a while, but i got accepted to the international program at berghs school of communication and was just like okay, three years in san francisco??? at that point i had to remind myself *ding ding ding* about that secret that isn’t actually a secret: do it. if it’s nice: keep doing it. if it’s not nice: stop doing it. stockholm ain’t going nowhere.

i’m writing this as a reminder for all you who think and hesitate and are afraid, but also for myself because i too get stuck in those thoughts (very easily and very often). ni’m thinking and hesitating and wondering about stuff .. but i don’t know if i dare to. and that’s when it’s important to pull out that life hack: DARE DOING IT. if it’s nice: KEEP DOING IT. if it’s not nice: STOP DOING IT.

(oh and the pics come from here, here, here and here.)

0

Kommentera

Vida

Sjukt bra skrivet!

Jaaaa! Du skriver så godt, og du har så rett!

Men PRECIS SÅ!! Så himla viktigt att komma ihåg, puss!

Hjärta på dig. Behöver det här alltså, precis det här. Ska bara göra det! PUSS

Ja, exakt så här. Tack för påminnelsen!

Behövde nog precis det här. <3<3 kram.

Josefin

Alltså det här är SÅ HIMLA SANT. Tänker så med typ allt. Suger det, jaha då har jag väl förlorat lite stolthet och får flytta tillbaka hem till mamma och pappa ett tag. MEN då har jag i alla fall gjort det och det är alltid bättre än att bara ha suttit och drömt om det. Och funkar det inte första gången då får man väl försöka igen men på ett lite annorlunda sätt.

Sandra Beijer skrev en text för superlängesen om det här där det står:

Och även om det inte blev vi efter det, så var det ändå något jag förstod.
Att vad som än händer måste man säga ja.
Våga våga våga. Orka våga. Vilja våga.
Och när man väl vågat – vad det än är – och står där med ord som knyter sig i halsen och kommer ut helt fel, ja då spelar det egentligen ingen roll.
För man kommer inte ligga i en säng och tänka att hela livet flyger förbi utan att man själv får vara med.

Och ja typ så är det.

så är det verkligen. verkligen. <3

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *.