Legalt

Vår integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats som drivs av Wanna Have Fun AB org nr: 559125-0625 står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

Samtycke

Denna webbplats ägs och drivs av Wanna Have Fun AB, org nr: 559125-0625, Kapellplan 1, 214 21 Malmö. Genom att du registrerar dig på Just Wanna Have Funs webbplats, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker vår webbplats, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Wanna Have Fun, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Om Cookies

Just Wanna Have Fun och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessioncookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

Personuppgifter 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Wanna Have Fun personuppgifts-ansvarig för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt GDPR. Detta kan omfatta:

– Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.

– Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.

– Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden.

– Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Angående insamling av information via cookies hänvisas till avsnittet Om Cookies ovan.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från Wanna Have Fun. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera prenumerationer av vårt nyhetsbrev samt ge dig marknadsföring och direktmarknadsföring digitalt.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till vår serviceleverantör Mailchimp. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Wanna Have Fun enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, eller vid direktreklam, genom en länk i det aktuella mailutskicket. Avseende det sistnämnda sättet gäller dock sådan återkallelse endast i förhållande till det aktuella nyhetsbrevet eller liknande. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress hello@justwannahavefun.se