Serie

2021-03-07

Om Tunna blå linjen vore vin

Om karaktärerna i Tunna blå linjen vore vin. Vilket skulle de vara?